Maciej Nogalski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O nas

Jako Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie prowadzę kancelarię od roku 2010.

Muszę się pochwalić świetnym zespołem, widzącym sens swojej pracy. Mam stałą, niezmienną kadrę,
która wykazuje się nie tylko doświadczeniem ale też wielkim zaangażowaniem.

Posiadam następujące systemy elektroniczne:
- Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, tzw. e-PESEL - centralny zbiór danych
prowadzonych w Polsce przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na mocy ustawy
o ewidencji ludności,
- Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW) – system służący do poszukiwania nieruchomości dłużników
na terenie całego kraju,
- Ogniwo – system umożliwiający wymianę informacji pomiędzy bankami, m.in. przekazywanie
informacji na temat rachunków bankowych wskazanych dłużników i dokonywanie ich zajęcia,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – przesyłanie wniosku o udzielenie informacji dotyczącej
ubezpieczonego,
- Urząd Skarbowy – wszelka korespondencja odbywa się drogą elektroniczną, poprzez przesyłanie
podpisanego dokumentu online za pomocą systemu ePUAP.

Powyższe innowacje, gwarantują wierzycielom lepszą współpracę z organem egzekucyjnym.

Zależy mi, aby czynności były wykonywane szybko, sprawnie, ale też i starannie.

Maciej Nogalski © 2011, Wszystkie prawa zastrzeżone
AngeDesign.pl