Maciej Nogalski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

RODO

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie
Maciej Nogalski Kancelaria Komornicza nr VII w Wejherowie, ul. Sobieskiego 241, 84-200 Wejherowo
(dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 58 672-14-99
adres: ul. Sobieskiego 241, 84-200 Wejherowo

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych przez Kancelarię.

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając w drodze e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
telefonicznie 58 672-14-99 lub pisemnie na adres ul. Sobieskiego 241, 84-200 Wejherowo.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przez jej wycofaniem.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej
działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne,
podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane
osobowe organom publicznym, walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to
wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz
dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być
przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania
nadużyciom i oszustwom oraz innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych.

Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana
jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże
nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą, żadnych skutków prawnych w postaci
automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie
wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.

Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również
w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do
analizy efektywności pracy itp.

Maciej Nogalski © 2011, Wszystkie prawa zastrzeżone
AngeDesign.pl